Hvorfor igangsatte du studien?

”Få prinsipper er mer grunnleggende når det gjelder den vitenskapelige og etiske berettigelsen av klinisk forskning enn at studier stiller spørsmål som det er viktig å få svar på, og at spørsmålene utformes slik at de får frem meningsfulle svar. En forutsetning for begge disse målsettingene er at man kartlegger tidligere relevant forskning på en skikkelig måte… En ufullstendig framstilling av eksisterende dokumentasjon vil bryte den underliggende etiske kontrakten med studiedeltakerne om at deres opplysninger er nødvendige og kan være nyttig for andre.”

Robinson KA, Goodman SN. A systematic examination of the citation of prior research in reports of randomized, controlled trials. Annals of Internal Medicine 2011:154:50-55.