Er det noen ganger nok med én studie?

Det korte svaret er “nesten aldri”. Én enkelt rettferdig sammenlikning er svært sjelden nok til å avgjøre hvilken behandlingsmetode man bør velge, men det kan skje. Et slikt sjeldent eksempel er studien som viser at man kan avverge død ved å ta aspirin under hjerteinfarkt. [1] Et annet eksempel er studien som viser at steroider er dødelig når det blir gitt til mennesker med akutt traumatisk hodeskade. Et tredje eksempel er kartleggingen av koffein som er det eneste kjente middelet til å forhindre cerebral parese hos prematurfødte barn.

Vanligvis er imidlertid én enkelt studie en av flere sammenlikninger som undersøker samme eller liknende problemstillinger. Dokumentasjon fra enkeltstudier bør derfor sees i sammenheng med resultater fra andre liknende studier.

En av pionérene på rettferdige tester er den britiske statistikeren Austin Bradford Hill som i 1960-årene hevdet at forskningsrapporter skulle besvare fire spørsmål:

  • Hvorfor gjennomførte du studien?
  • Hva gjorde du?
  • Hva fant du?
  • Og hva betyr egentlig svarene?

Disse nøkkelspørsmålene er like relevante i dag, selv om de altfor ofte blir tillagt for liten vekt eller også fullstendig oversett. Svaret på det siste spørsmålet – hva betyr svaret? – er spesielt viktig siden det kan påvirke avgjørelser om behandlingsmetoder og fremtidig forskning.

Ta eksemplet med å gi steroider til kvinner som forventes å føde for tidlig, en behandlingsform som er både kortvarig og billig. Den første rettferdige testen av denne behandlingen ble rapportert i 1972, og viste redusert sannsynlighet for at babyer ville dø hvis mødrene fikk steroider. Ti år senere var det gjennomført flere studier, men disse var små og viste forvirrende enkeltresultater fordi ingen hadde gått systematisk til verks og undersøkt hva som fantes av liknende studier fra tidligere. Hadde de gjort en slik gjennomgang ville de sett overbevisende dokumentasjon på at medikamentet hadde positiv effekt, men det ble ikke gjort før i 1989. I mellomtiden var fødselsleger, jordmødre, barneleger og sykepleiere ikke klar over at behandlingen var så effektiv. Følgelig hadde titusenvis av premature barn måttet lide og dø helt unødvendig. [2]

For å besvare spørsmålet ”Hva betyr det?”, må dokumentasjon fra én rettferdig test fortolkes i lys av dokumentasjon fra andre liknende studier. Å rapportere nye resultater uten systematisk å fortolke dem i lys av annen relevant dokumentasjon kan forsinke kartleggingen av nyttige og skadelige virkninger i tillegg til å medføre unødvendig forskning.

  • Ichalmers

    Merge the two paras above ‘Synthesizing information from research’