Randomisert utvalg – en forenklet beskrivelse

”Randomisering vil si å redusere forutinntatthet og sørge for at pasientene i hver behandlingsgruppe er mest mulig like med hensyn til alle kjente og ukjente faktorer. Dette vil sikre at eventuelle ulikheter i utfallet mellom gruppene bunner i forskjeller i behandlingseffekten, og ikke i forskjeller mellom pasientene som får de ulike behandlingene.

Randomisering eliminerer muligheten for at en kliniker bevisst eller ubevisst gir en behandling til en bestemt type pasient og den andre behandlingen til en annen type, eller at en type pasient velger én behandling mens en annen type velger den andre.”

Harrison J. Presentation to Consumers’ Advisory Group for Clinical Trials, 1995.