Mannen som oppdaget PSA snakker ut

“Fordi testen er blitt så populær, har den ført til en offentlig helseskandale med enorme kostnader. Det er noe jeg vet mye om – det var nemlig jeg som oppdaget PSA i 1970 …

Amerikanere bruker enorme beløp på å teste seg for prostatakreft. Den årlige regningen for PSA-undersøkelser er på minst 3 milliarder dollar, og mye av den blir betalt av Medicare og den amerikanske administrasjonen for krigsveteraner.

Prostatakreft får kanskje mye publisitet, men tenk på tallene: Risikoen for at amerikanske menn får diagnosen prostatakreft en gang i løpet av livet, er på 16 prosent, mens risikoen for å dø av sykdommen er på bare 3 prosent. Det er fordi de fleste tilfellene av prostatakreft utvikler seg sakte. Med andre ord: Menn som er så heldige å bli gamle, vil sannsynligvis dø med prostatakreft; ikke av den.

Likevel er testen knapt mer effektiv enn å slå krone og mynt. Som jeg har prøvd å si i mange år nå, så kan ikke PSA-tester avdekke prostatakreft, og enda viktigere, den kan ikke skjelne mellom de to typene – den som tar livet av deg, og den som ikke gjør det.”

Ablin RJ. The great prostate mistake. New York Times, 10 March 2010.