Akademiske konvensjoner ¬ eller et fornuftig valg?

”For tolv år siden gikk jeg over fra å være lege til å bli pasient da jeg i en alder av 33 år oppdaget at jeg hadde brystkreft. Den gang holdt jeg på med en doktoravhandling om problemer knyttet til bruk av randomiserte kontrollerte studier for å finne ut hvor effektive behandlingene var innen mitt eget fagfelt (ortodonti). I løpet av forskningsprosessen ble jeg klar over fordelene ved å delta i kliniske undersøkelser, og også, ironisk nok, hvor stor usikkerhet som er forbundet med behandlingen av yngre kvinner i et tidlig stadium av brystkreft. Da jeg fikk diagnosen, spurte jeg derfor legen min om det fantes noen slike studier jeg kunne delta i. Hans svar sjokkerte meg. Han sa at jeg “må ikke la akademiske konvensjoner komme i veien for den beste behandlingen jeg kan få”. Men hva var den beste behandlingen? Det visste jeg jo ikke.  Jeg kjente også til at fagmiljøet spurte seg hva som var den optimale behandlingen av brystkreft i et tidlig stadium hos kvinner under 50 år. Så hva skulle jeg gjøre?”

Harrison J. Testing times for clinical research. Lancet 2006;368:909-10.