Historier er historier

‘Hjernen vår synes å være programmert for historier, og vi lærer lettest gjennom en fengslende fortelling. Imidlertid forskrekkes jeg over at så mange mennesker, blant annet en god del av vennene mine, ikke ser fallgruven i dette. Vitenskapen vet at anekdoter og personlige erfaringer kan være farlig villedende. Den krever resultater som kan testes ut og repeteres. På den annen side er medisinen vitenskapelig bare opp til et visst punkt. Det finnes for mye menneskelig variasjon til at det er mulig å være sikker når det gjelder enkeltpasienter – så ja, det er ofte mye rom for intuisjon. Men la oss være klar over hvor grensen går, for hvis vi beveger oss utover den, skjer det fort på bekostning av vitenskapen. Man kutter hjørner, og fakta og synspunkter blandes sammen så det blir vanskelig å skille det ene fra det andre.’

Ross N. Foreword. I: Ernst E, red. Healing, hype, or harm? A critical analysis of complementary or alternative medicine. Exeter: Societas, 2008:vi-vii.