Poenget med forskningsregulering

”Dersom etikere og andre ønsker å finne noe å kritisere i kliniske forsøk, burde de se på arbeid som ikke er vitenskapelig nok, hjul som blir oppfunnet på nytt og ikke minst ubegrunnede unnlatelser, samt urettmessig eller ufornuftig bruk av ressurser. Diskusjonen i dag er mangelfull fordi den tar opp hva kliniske forsøk er ment å være, nemlig en forsikring om at de behandlingene vi bruker, er trygge, og at de fungerer på en bedre måte enn alternativet. Man kan ikke kutte hjørner i etikken, like lite som man kan gjøre det i kliniske forsøk.”

Ashcroft R. Giving medicine a fair trial. BMJ 2000;320:1686.