Instruksjoner til forfattere om å presentere sine forskningsresultater i sammenheng, gitt av redaktørene i det medisinske tidsskriftet The Lancet

Systematisk oversikt

Denne delen skal inneholde en beskrivelse av hvordan forfatterne har søkt etter dokumentasjon. Forfattere skal også fortelle hvordan de har vurdert kvaliteten på denne, ­ dvs. hvordan de har foretatt utvalget og slått sammen dokumentasjonen.

Fortolkning

Her skal forfatterne slå fast hva deres studie tilfører dokumentasjonen totalt sett, når tidligere forskningsarbeider blir supplert med deres egen studie.

”Vi ber om at alle forskningsrapporter, uavhengig av om de er randomisert eller ikke, og som blir innsendt etter 1. august … skal vurdere resultatene i lys av den totale dokumentasjonen som allerede foreligger i diskusjonsdelen av rapporten.”

Clark S, Horton R. Putting research in context – revisited. Lancet 2010;376:10-11.