Rapporter om ny forskning burde starte og slutte med systematiske oversikter

Rapporten fra en studie [20] som undersøkte effekt av steroider til personer med akutte traumatiske hodeskader er et skoleeksempel på hvordan Bradford Hill’s fire spørsmål kan besvares.

Forskerne forklarte at de igangsatte studien fordi deres systematiske oversikt over all eksisterende dokumentasjon viste vesentlig usikkerhet om effekten av denne velbrukte behandlingsmetoden, og at de satt på dokumentasjon som tydet på at bruken av behandlingsmetoden varierte. De rapporterte at de hadde registrert og publisert forskningsprotokollen for sin studie ved prosjektets start.

De beskrev hvilke forholdsreglene de hadde tatt for å minimere risiko for systematiske feil, og hvordan de kontrollerte tilfeldighetenes spill ved å studere tilstrekkelig mange pasienter. De fremholdt at deres studie hadde vist at når steroider blir gitt til pasienter med alvorlige hodeskader så øker sannsynligheten for at disse pasientene kommer til å dø.

Sist, men ikke minst, ga de leserne enkel tilgang til all nødvendig dokumentasjon for å forhindre tusenvis av dødsfall på grunn av denne utbredte behandlingen. Det gjorde de ved å oppdatere sin opprinnelige systematiske oversikt der de sammenholdt tidligere studier med den nye dokumentasjonen fra egen studie.