Et svært viktig partnerskap

”Forskning på mennesker kan ikke skje uten medvirkning fra pasienter og allmennheten.

Uansett hvor komplisert forskningen er, og uansett hvor fremragende forskeren er, har pasienter og publikum alltid nyttige innspill. Ved å ta hensyn til deres råd under utforming, implementering og evaluering av forskningsprosjektene, blir studiene mer hensiktsmessige, mer pålitelige og ofte også mer kostnadseffektive.”

Professor Dame Sally Davies. Forord til Staley K. Exploring impact: public involvement in NHS, public health and social care research. Eastleigh: INVOLVE, 2009.