Hva er så rettferdige tester?

De fleste vet at det kan være feil å tro på alt som står i en artikkel i mediene om nye medisinske fremskritt. Dessverre er det slik at man må ta rapporter om behandlinger også i tilsynelatende velrenommerte tidsskrifter med en klype salt. Villedende og overdrevne påstander om behandlingseffekter er vanlig, og det er viktig å kunne vurdere hvor pålitelige disse påstandene er.

Vi risikerer to ting hvis vi uforbeholdent godtar slike rapporter. Det ene er at vi feilaktig kan konkludere med at en nyttig behandling faktisk er ubrukelig eller også farlig, eller vi kan feilaktig tro at en unyttig eller til og med farlig behandling faktisk er nyttig.

Rettferdige forsøk er utformet for å kunne hente ut pålitelig informasjon om effektene av behandlinger ved å

  1. sammenlikne likt med likt, redusere innflytelsen av fordreid informasjon (forutinntatthet);
  2. ta hensyn til tilfeldighetenes spill; og
  3. evaluere all relevant og pålitelig dokumentasjon.

Denne og de to neste seksjonene tar for seg disse tre grunnleggende kjennetegnene på rettferdige tester.