Hvorfor er det nødvendig med rettferdige tester?

I denne underseksjonen

Naturen som helbreder

Mange helseproblemer pleier å bli verre uten behandling, og noen blir verre til tross for behandling. Imidlertid er det også slik at noen blir bedre av seg selv, ­ det vil si at de er ”selvbegrensende”. En forsker som deltok i en undersøkelse av en foreslått behandling for alminnelig forkjølelse, sa det slik: ”Hvis en forkjølelse blir behandlet energisk, går den over i løpet av sju dager, mens hvis den blir overlatt til seg selv, går den over i løpet av en uke”.[1] Kynisk kan en si: ”Naturen helbreder, men legen tar gebyret.”

Og selvfølgelig kan behandling faktisk gjøre situasjonen verre. Det er nettopp fordi mennesker ofte blir bra av en sykdom uten noen bestemt behandling, at det “naturlige” forløpet og utfallet av sykdom uten behandling må tas i betraktning i en studie. Tenk på de gangene du har hatt sår hals, magekramper eller et merkelig hudutslett. Slike problemer vil ofte løse seg av seg selv uten formell behandling. Hvis du likevel hadde fått behandling (selv om den ikke hadde vært effektiv), ville du ha antatt at det var behandlingen som fikk symptomene til å forsvinne. Kort sagt: Kunnskap om en sykdoms naturlige forløp, innbefattet sannsynligheten for at den går over av seg selv (spontan bedring), kan hindre bruken av unødige behandlinger og falsk tro på legemidler som ikke er dokumentert.

Når symptomer på en sykdom kommer og går, er det spesielt vanskelig å sette fingeren på behandlingseffekter. Pasienter med leddgikt, for eksempel, vil som oftest søke hjelp når de opplever en negativ oppblussing av sykdommen ­ som av naturlige grunner sannsynligvis ikke vil vedvare. Uansett om behandlingen er innenfor skolemedisin eller komplementær medisin, eller om den er effektiv eller ineffektiv, vil sannsynligvis smerten bli lindret etter at pasientene har mottatt den, rett og slett fordi oppblussingen går tilbake. Det er imidlertid forståelig at leger og pasienter har en tendens til å tillegge behandlingen de bedringene som kommer, selv om den kanskje ikke har hatt noe å si.

  • Ichalmers

    ? link from •Nature, the healer (this page) to beginning of main text

  • Anonymous

    Done