Hva betyr egentlig ”statistisk signifikant”?

“For å være ærlig, så er begrepet problematisk. Det kan for eksempel fortelle oss om forskjellen mellom et medikament og placebo (narremedisin), eller forskjeller i forventet levealder mellom to grupper av personer, bare er et resultat av tilfeldigheter … Det betyr at en forskjell i den størrelsesordenen som er observert, sannsynligvis ikke er et resultat av tilfeldigheter alene.

Statistikere bruker standardnivåer av ”usannsynlig”. Vanligvis bruker de signifikant på 5 %-nivå (skrives enkelte ganger som p = 0,05). I dette tilfellet anses forskjellen å være “signifikant” fordi sannsynligheten er mindre enn 1 til 20 for at den vil forekomme hvis det bare er tilfeldigheter som spiller inn.”

Spiegelhalter D, sitert i: Making Sense of Statistics. 2010. www.senseaboutscience.org