Å forholde seg til usikkerhet: et spørsmål om liv eller død

”Å unngå å forholde seg til usikkerhet rundt behandlingseffekter kan forårsake unødvendig lidelse og død i stor skala. Dersom diazepam og fenytoin var blitt sammenliknet med magnesiumsulfat – som har vært brukt i flere tiår – da de ble lansert som middel mot krampeanfall under eklampsi [svangerskapsforgiftning], ville flere hundretusen kvinner sluppet å lide og dø. Hadde virkningen av systemiske steroider på traumatisk hjerneskade blitt evaluert før denne behandlingen ble vanlig, ville man også ha unngått titusenvis av unødige dødsfall. Dette er bare to av mange eksempler som illustrerer hvorfor leger har et profesjonelt ansvar for å belyse usikkerhet knyttet til behandlingseffekter”

Chalmers I. Addressing uncertainties about the effects of treatments offered to NHS patients: whose responsibility? Journal of the Royal Society of Medicine 2007; 100: 440.