Ikke spill poker om genene dine

”Å handle ut fra kjennskap til ett enkelt gen eller noen få genvarianter er som å satse alle pengene dine på én pokerhånd når du bare har sett ett kort. Du vet ikke hvilke kort du har fått utdelt gjennom genetiske faktorer, eller hvordan miljøet virker inn. I stedet for 5 kort finnes det over 20 000 gener og tusenvis av miljøfaktorer. Virkningen av ett gen kan oppheves takket være livsstil, familiehistorikk eller forekomsten av andre beskyttende gener. Mange av oss er bærere av defekte gener uten at de noen gang fører til sykdom.”

Sense About Science. Making sense of testing: a guide to why scans and other health tests for well people aren’t always a good idea. London: Sense About Science 2008, p7.