En profesjonell holdning er å informere om usikkerhet

”Et av de viktigste tegnene på profesjonalitet … er evnen til å identifisere og diskutere usikkerhetsmomentene i medisinen. Hver dag blir leger konfrontert med tvil og må takle usikkerhet knyttet til sykdomsfremkallende organismer, diagnoser og behandlinger. Men det er sjelden at de iboende usikkerhetsmomentene på alle disse områdene av medisinen blir direkte erkjent, og enkelte leger føler seg ukomfortable ved å innrømme usikkerhet – særlig i forhold til pasientene. Usikkerhet er også en viktig drivkraft for medisinsk forskning til å bedre folkehelsen, noe som er helt sentralt i MRCs strategi. I fremtiden blir det stadig viktigere at legene tar hensyn til akkumulerte forskningsresultater som angår deres fagfelt, slik at de blir klar over hvor det fremdeles finnes usikkerhet, og hva slags forskning som pågår, eller som trengs for å undersøke denne usikkerheten. Generelt innebærer profesjonalitet i fremtiden at man er oppmerksom på forskning som er til gagn for pasientene. Noen leger deltar aktivt innen forskning, men alle burde oppmuntres til å tilegne seg kunnskap om forskning. Der det er naturlig, burde man aktivt involvere pasientene i å sette dagsorden for forskningen, og implementere resultatene av den i egen praksis.”

From: Medical Research Council response to Royal College of Physicians consultation on medical professionalism. 2005.