Psoriasis-pasienter blir tatt lite hensyn til i forskningen

”Få studier sammenliknet ulike metoder eller så på hvordan sykdommen kan håndteres på lang sikt. Varigheten av studiene er kort, og de virker derfor lite overbevisende når man tar i betraktning at sykdommen kanskje kan være kronisk gjennom nesten hele livet. Det eneste vi ser ut til å vite med sikkerhet, er at våre behandlinger er bedre enn ingen behandling overhodet. Det er avslørende at forskere fullstendig har oversett pasientenes erfaringer, synspunkter, preferanser og positive opplevelser.”

R Jobling, leder, Psoriasis-foreningen.

Jobling R. Therapeutic research into psoriasis: patients’ perspectives, priorities and interests. In: Rawlins M, Littlejohns P, eds. Delivering quality in the NHS 2005. Abingdon: Radcliffe Publishing Ltd, s. 53-56.