Overdiagnostisering av prostatakreft

“Prostatakreft er kalt eksemplet par excellence på overdiagnostisering. Det betyr ikke at det ikke finnes menn som unngår en for tidlig død av prostatakreft ved å få diagnosen tidlig. Men … vi har få muligheter til å vite på forhånd hvem som vil ha nytte av en screeningundersøkelse, og hvem som vil få unødvendig behandling, ofte med alvorlige negative konsekvenser for livskvaliteten. Det grunnleggende problemet er at når vi tester for prostatakreft, så finner vi mange flere tilfeller enn tidligere, og selv om det høres merkelig ut, ville mange av disse krefttilfellene ikke blitt livstruende. I tidligere tider ville disse mennene ikke visst at de hadde prostatakreft; de ville til slutt dødd av noe annet, med kreften i stedet for på grunn av den. Ved å finne alle disse tilfellene av prostatakreft som utvikler seg sakte, gir vi menn denne diagnosen oftere enn noen gang før. Dermed kan vi bruke merkelappen ‘overdiagnostisering’. Dette er det fundamentale dilemmaet for alle menn som vurderer å la seg teste.”

Chapman S, Barratt A, Stockler M. Let sleeping dogs lie? What men should know before getting tested for prostate cancer. Sydney: Sydney University Press, 2010: p25