Følgene av ”me too”-preparater i Canada

”I British Columbia ble mesteparten (80 %) av kostnadsøkningen for medisinske preparater mellom 1996 og 2003 forklart med bruk av nye patenterte legemidler som ikke ga vesentlige forbedringer sammenliknet med mindre dyre alternativer fra før 1990. De økte kostnadene ved å bruke disse “me too”-preparatene som langt overgikk velprøvde konkurrenter i pris bør granskes nøye. En liknende tilnærming til prising av legemidler som benyttes i New Zealand, kan gi besparelser som kan brukes i andre nødvendige helsetiltak. For eksempel kunne man ha spart 350 millioner dollar (26 % av totalutgiftene til reseptbelagte medisiner) i British Columbia hvis halvparten av ”me too”-preparatene som ble brukt i 2003, ble konkurransedyktig priset i forhold til eldre alternativer. Denne besparelsen kunne dekket honorarene til mer enn tusen nye leger.

Gitt at de 20 mest solgte medikamentene på verdensbasis omfatter nypatenterte versjoner av medikamenter i veletablerte kategorier …. dominerer antakelig ”me too”-preparater forbrukstrenden i de fleste utviklede land.”

Morgan SG, Bassett KL, Wright JM, et al. ‘Breakthrough’ drugs and growth in expenditure on prescription drugs in Canada. BMJ 2005;331:815-6.