Tvilsom, uærlig og lettlurt?

To forskere holdt på med en underholdende artikkel for en juleutgave av British Medical Journal, og opprettet et firma for spøk som de kalte «HARLOT plc» for å tilby en rekke tjenester til sponsorer av kliniske forsøk. For eksempel:

”Vi kan garantere positive resultater for produsenter av tvilsomme medikamenter og utstyr som vil øke sine markedsandeler, for medisinerlaug som ønsker å øke etterspørselen etter sine unødvendige diagnose- og behandlingstjenester, og for lokale og nasjonale helseforetak som gjerne vil implementere ufornuftige selvbetjeningsprosedyrer … når det gjelder tvilsomme ’me too’-preparater, kan [vårt E-Zee-Me-Too protokollteam] garantere deg en positiv studie.”

Til deres forbløffelse fikk forfatterne flere tilsynelatende seriøse forespørsler om den fantastiske virksomheten til HARLOT plc.

Sackett DL, Oxman AD. HARLOT plc: an amalgamation of the world’s two oldest professions. BMJ 2003;327:1442-5.