Leger om gjetting og klinisk vurdering

I en fiktiv samtale mellom to leger sier en allmennpraktiker følgende: ”Masse av det vi gjør er ren gjetting, og jeg tror verken du eller jeg føler oss komfortable med det. Den eneste måten vi kan finne ut om noe virker på, er gjennom en ordentlig studie, og det setter oss i en virkelig kattepine. Så hva gjør vi? Vi gjør det vi har sans for. Og noen ganger er det sikkert fint, ­ du vet, klinisk skjønn og praktisk erfaring og alt det der. Kanskje det er like stor fare for at vi gjør det gale som det riktige resten av tiden, men fordi det vi holder på med ikke blir kalt en studie, er det ingen som regulerer det, og ingen av oss lærer noe av det.”

Omarbeidet etter Petit-Zeman S. Doctor, what’s wrong? Making the NHS human again. London: Routledge, 2005, pp79-80.