Kunne liv vært spart hvis dokumentasjonen ble gransket på forhånd?

”I en tragisk situasjon som kunne ha vært avverget, døde Ellen Roche, en sunn og frisk ung kvinne på 24 år, etter å ha inhalert et kjemisk stoff hun ble bedt om å ta. Hun var frivillig deltaker i en astmastudie ved Johns Hopkins University i juni [2001]. Inhaleringen førte til progressiv lunge- og nyresvikt. I etterkant av dødsfallet viste det seg at forskeren som ledet eksperimentet og den etiske komiteen som godkjente det, tilsynelatende hadde oversett en rekke signaler om risikoen ved kjemikaliet heksametonium som Roche ble bedt om å inhalere. Saken blir ikke mindre gripende av at kunnskap om den farlige effekten av kjemikaliet var lett tilgjengelig i den publiserte litteraturen. The Baltimore Sun konkluderte med at legen som overvåket forsøket, dr. Aliks Togias, hadde forsøkt å finne negative effekter av medisinen, men at han begrenset søket til en mindre gruppe kilder, inkludert PubMed, som bare er søkbar tilbake til 1966. Artikler publisert på 1950-tallet som var referert i senere publikasjoner advarte imidlertid mot lungeskader ved bruk av heksametonium.”

Perkins E. Johns Hopkins Tragedy. Information Today 2001;18:51-4.