Å sammenfatte forskning

For mer enn hundre år siden kommenterte lord Rayleigh, president for British Association for the Advancement of Science, behovet for å se nye forskningsresultater i lys av annen relevant dokumentasjon:

”Hvis forskning, slik det enkelte ganger antas, ikke består av annet enn arbeidskrevende innsamling av fakta, vil den snart bli stående på stedet hvil og rett og slett bli knust av sin egen vekt … To prosesser må derfor pågå parallelt: registrering av nytt materiale og sammenstilling og assimilering av det gamle. Siden begge deler er helt nødvendig, kan vi spare oss for diskusjonen om hvilken av dem som er viktigst … De arbeidene som fortjener størst anerkjennelse, men som nok dessverre ikke får det, er de som lar oppdagelser og forklaringer gå hånd i hånd. Arbeid som ikke bare presenterer nye fakta, men som også påpeker hvordan nye fakta forholder seg til de gamle.”

Rayleigh, Lord. I: Report of the fifty-fourth meeting of the British Association for the Advancement of Science; held at Montreal in August and September 1884. London: John Murray, 1884: s 3-23.