Nytt syn på informert samtykke

”[Enkelte] har begynt å lure på om informert samtykke egentlig er en forutsetning for god medisinsk praksis, og … om anstrengelsene for å oppnå dette er verken nødvendige eller oppnåelige. Vi håper de uhyrlige kravene til informert samtykke som er blitt formulert gjennom de siste femti år, blir endret og senket betraktelig i løpet av langt kortere tid.”

Manson NC, O’Neill O. Rethinking informed consent in bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, s. 200.