Å ta feil av botemiddelet

…”det påstås at det er bevist at ved å ta tobakk opplever dykkere og mange andre at de blir friske igjen av dykkersykdommer, og dessuten har aldri noe menneske tatt skade av det. Denne påstanden bunner først og fremst i en stor misforståelse, deretter i en uhyrlig absurditet … når en syk person har nådd kulminasjonen av sin sykdom, har han i selvsamme øyeblikk tatt tobakk, og etter at sykdommen har utviklet seg naturlig ved å gå tilbake, slik at pasienten har gjenvunnet helsen, er det da i sannhet tobakken som har stått for mirakelet.”

James Stuart, King of Great Britaine, France and Ireland. A counterblaste to tobacco. I: The workes of the most high and mightie prince, James. Published by James, Bishop of Winton, and Deane of his Majesties Chappel Royall. London: Trykket av Robert Barker og John Bill, “printers to the Kings most excellent Majestie“, 1616: pp. 214-222.