Fra person til pasient

En screeningundersøkelse fører uunngåelig til at enkelte personer som tester ”positivt”, gjøres til pasienter ­ – en forandring man ikke skal ta for lett på.

“Hvis en pasient ber en lege om hjelp, gjør legen så godt han eller hun kan. Legen er ikke ansvarlig for at det er mangelfull kunnskap om et område. Men hvis legen tar initiativ til en screeningundersøkelse, er situasjonen en helt annen. Etter vår oppfatning bør legen ha klar dokumentasjon på at screeningundersøkelsen kan endre det naturlige forløpet av sykdommen i en betydelig andel av dem som blir undersøkt.”

Cochrane AL, Holland WW. Validation of screening procedures. British Medical Bulletin 1971;27:3-8.