Å tro er å se

Den britiske legen Richard Asher har skrevet følgende i et av sine essay for leger:

”Hvis du er glødende overbevist om verdien av behandlingen du får, selv om kontrollerte studier viser at den en ganske unyttig, vil resultatene dine bli mye bedre, pasientene få det mye bedre og inntekten din også bli bedre. Jeg tror dette er grunnen til at enkelte mindre begavede, men godtroende medlemmer av vår profesjon har en så bemerkelsesverdig suksess, og dessuten at de voldsomt misliker statistikk og kontrollerte tester som moderne og fremgangsrike leger pleier å vise til.”

Asher R. Talking sense (Lettsomian lecture, 16 Feb, 1959). Transactions of the Medical Society of London, vol LXXV, 1958-59. Opptrykk i: Jones, FA, red.  Richard Asher talking sense. London: Pitman Medical, 1972.