Planlegg og gjennomfør forskningsprosjekter på en god og grundig måte

Flere undersøkelser har avdekket at mange forskningsrapporter holder dårlig kvalitet. Som følge av det er standarder for rapportering av forskningsresultater blitt utviklet, og tatt i bruk. Slike standarder klargjør hvor mange pasienter som ble spurt om å delta i studien, og hvor mange som takket nei. Resultatene skal presenteres ut fra de forhåndsbestemte behandlingsgruppene.

Men det er fremdeles mye som kan gjøres for å forbedre blant annet: (a) valg av hvilke spørsmål som blir forsket på; (b) måten disse spørsmålene formuleres på for å sikre at resultatmålene som benyttes er de som er viktige for pasienter; og (c) informasjonen som er tilgjengelig for pasienter.

For å finne ut om en foreslått studie er gjennomførbar og akseptabel, kan det være nyttig å diskutere planene med grupper av pasienter. Det kan få fram mangler i det foreslåtte prosjektet, eller bidra til at det velges mer relevante resultatmål; eller til og med avdekke at forskningsspørsmålet ikke en gang er verdt å forfølge videre. [5, 6]

Dette kan spare mye tid, penger og unødig frustrasjon. Den kliniske studien av menn med lokal prostatakreft som vi beskrev i seksjon 11, viste hvordan prosjektet ble forbedret gjennom grundig overveielse av hvilke ord legene skulle bruke når de beskrev formålet med studien og de forskjellige behandlingsalternativene overfor potensielle deltakere i studien. Gjennom utforsking av pasientenes oppfatninger ble studien forbedret: Man avdekket bekymringer og informasjonsbehov hos mennene som ble spurt om å delta i studien, og informasjon til potensielle deltakere ble utformet i tråd med dette. [7]