Riktig motivert forskning: Skisse til en bedre fremtid

Hovedpunkter:

  • Still de rette spørsmålene
  • Planlegg og gjennomfør forskningsprosjekter på en god og grundig måte
  • Publiser alle resultater og gjør dem tilgjengelig
  • Produser objektive og nyttige forskningsrapporter
Graphic showing how money is wasted in research at successive stages

How the money spent on medical research is wasted at successive stages (click to enlarge).

Introduksjon:

Medisinsk forskning har utvilsomt bidratt til bedret livskvalitet og høyere levealder. Ikke desto mindre har vi i denne boka påpekt at drivkreftene for medisinsk forskning – både de kommersielle og akademiske – ikke har vært tilstrekkelig opptatt av å prioritere pasientenes behov.

Enorme pengesummer – mer enn 100 milliarder dollar hvert år på verdensbasis – brukes på medisinsk forskning. [1] Det meste blir imidlertid brukt på laboratorie- og dyreforsøk, og ikke på studier som kan gi resultater med direkte nytte for pasienter.

Også når det gjelder hvilke spørsmål om behandlingseffekter som skal undersøkes, overses ofte pasientenes prioriteringer. Pengemakten til legemiddelindustrien gjør at den har stor innflytelse på hvilke temaer det velges å forske på. Bransjen betaler godt (titusenvis av kroner) for hver pasient som rekrutteres til deres kliniske studier. Derfor deltar akademikere og institusjonene der de er ansatt altfor ofte i kliniske studier som er mer interessante for bransjen selv enn for pasientene.

Dessverre blir mange av pengene som brukes på medisinsk forskning sløst vekk i forskjellige stadier av forskningsprosessen: Det er de gale spørsmålene som stilles; planleggingen er for dårlig; studiene er unødvendige; forskningsresultatene blir ikke publisert eller gjort tilgjengelig i sin helhet; og det produseres fordreide og unyttige forskningsrapporter. Dette burde engasjere alle, både forskere, de som finansierer forskningen, leger, skattebetalere og fremfor alt alle pasienter.

Før vi går i gang med å skissere hvordan vi kan skape en bedre fremtid, vil vi kort oppsummere noen avgjørende punkter for at forskningen skal bli bedre:

  1. Still de rette spørsmålene
  2. Planlegg og gjennomfør forskningsprosjekter på en god og grundig måte
  3. Publiser alle resultater og gjør dem tilgjengelige
  4. Produser objektive og nyttige forskningsrapporter