Brystkreft

Behandlingen av brystkreft er et annet eksempel på faglig tvil. Det finnes vesentlige variasjoner i bruken av kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi. Det er ikke avklart hva som er den beste behandlingen for brystkreft i et svært tidlig stadium og tvilstilfeller av kreft. Det samme gjelder hvor mange lymfeknuter det er optimalt å fjerne fra armhulen, eller om noen burde fjernes i det hele tatt. [20]

Som om ikke det er nok, er det flere emner av spesiell interesse for pasientene som ennå ikke er blitt undersøkt tilstrekkelig, som hvordan man kan lindre tretthet (fatigue) etter behandling eller den beste måten å behandle lymfødem i armen på; ­ en plagsom og invalidiserende følge av operativt inngrep og strålebehandling i armhulen.