Dramatiske effekter av behandling: sjeldne og lette å få øye på

I denne underseksjonen:

Introduksjon

Det er bare sjelden at dokumentasjonen er så entydig at det ikke er rom for tvil om en behandling virker eller ikke [2]. I slike tilfeller er behandlingseffekten ofte dramatisk og umiddelbar. Ta for eksempel forstyrrelser i hjerterytmen, kjent som hjerteflimmer, der muskelsammentrekninger i ventriklene (nedre kamre) i hjertet foregår helt ukoordinert. Dette er en medisinsk krisesituasjon – døden kan inntreffe på få minutter. Teknikken med å gi støt direkte på hjertet med elektrisk strøm fra en defibrillator festet på brystveggen, brukes for å gjenopprette normal hjerterytme. Lykkes man med dette, får det umiddelbar effekt.

Andre dramatiske effekter

omfatter drenering av puss for å redusere smertefulle verkebyller, blodoverføring ved sjokk på grunn av alvorlig blødning og tilføring avinsulin (et hormon som produseres av bukspyttkjertelen) ved diabetes. Frem til 1920-årene hadde diabetespasienter et kortere liv med store lidelser mens de visnet hen på grunn av et ukontrollerbart blodsukkernivå. Veldig snart førte de første resultatene av testing på dyr til at pasienter fikk insulin, og det med umiddelbar suksess. Responsen på insulin var nesten mirakuløs på den tiden. Et annet eksempel fra samme tidsepoke er bruken av leverprodukter – som senere viste seg å være en kilde til vitamin B12– for pasienter med pernisiøs (livstruende) anemi. I det som den gang var en dødelig anemitype, faller antallet røde blodlegemer til et katastrofalt lavt nivå og gjør pasientene gustenbleke og svært svake. Når disse pasientene fikk leverekstrakt, kom de seg raskt, og vitamin B12 blir nå rutinemessig gitt ved pernisiøs anemi.

Det finnes andre eksempler fra begynnelsen av dette århundret som har liknende dramatiske resultater.