Kampen for objektiv dokumentasjon

Forskere regnet med at det ville ta omtrent tre år å få ca. 1000 påmeldte kvinner til de to studiene. I stedet tok det sju år … Det er ikke så overraskende … Pasienter i kliniske forsøk må undertegne en samtykkeerklæring som beskriver deres dårlige prognose og fastslår at det ikke finnes dokumentasjon på at benmargstransplantasjoner er bedre enn vanlig behandling. For å bli med i en studie må du ta innover deg denne virkelighetsbeskrivelsen, som aldri er lett. Men hvis pasienten får en benmargstransplantasjon utenom et forsøk med en kontrollgruppe av pasienter, dvs som del av en randomisert studie, vil kanskje entusiastiske leger fortelle henne at en transplantasjon kan redde livet hennes. Selv om pasienter har rett til å få vite sannheten, vil de naturlig nok ikke gå til leger som tar bort håpet.

Omarbeidet fra Kolata G, Eichenwald K. Health business thrives on unproven treatment, leaving science behind. New York Times Special Report, 2 October 1999.