Beslutninger i fellesskap

”Å ta beslutninger i felleskap kan defineres som ’prosessen med å involvere pasienter i kliniske avgjørelser’. Det er et etisk prinsipp som innebærer at leger bør jobbe for å definere problemer såpass klart og åpenhjertig at pasientene kan forstå usikkerheten som knytter seg til de fleste medisinske avgjørelser, og derfor akseptere at det må tas et valg mellom alternative metoder. Ekspertisen til legen ligger i diagnostisering og kartlegging av behandlingsmetoder ut fra kliniske vurderinger; pasientens rolle er å identifisere og formidle hans eller hennes verdisyn og personlige preferanser, slik disse er formet gjennom deres sosiale situasjon.”

Omarbeidet fra Thornton H. Evidence-based healthcare. What roles for patients? I: Edwards A, Elwyn G, red. Shared decision-making in health care. Achieving evidence-based patient choice. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 39.