Høylytt mas om nye medisiner

”Nye medisiner er i sin natur uferdige produkter, fordi det ennå ikke foreligger komplett informasjon om deres sikkerhet, virkninger og kostnader. Det er verdt å merke seg at entusiastisk støtte til alt som er “nytt” ikke bare er noe avisene sørger for, men også noe som ofte ses i andre mediekanaler og i medisinske og vitenskapelige fagmiljøer.

Å utnytte sin makt gjennom høylytt mas er ikke uvanlig i reklame rettet mot barn. Spørsmålet i denne sammenheng er om vi er vitne til et mas overfor pasientene i form av kvasiinformasjon med direkteannonsering mot forbrukerne der oppmerksomheten henledes på nye produkter, slik at pasienter, frivillige organisasjoner og leger, selvfølgelig, krever at disse må bli tilgjengelig. Hvis det er slik, trenger vi å få vite mer om hvem som kjører frem denne typen markedsføring, hvordan den faktisk påvirker leger og forbrukeratferd, og om den er tillatt innenfor gjeldende regelverk.”

Wilson PM, Booth AM, Eastwood A et al. Deconstructing media coverage of trastuzumab (Herceptin): an analysis of national newspaper coverage. Journal of the Royal Society of Medicine 2008:101:125-32