Ikke anta at tidlige funn er bryet verdt

Screeningundersøkelser for å finne nevroblastom illustrerer hvor lett man kan la seg lokke til å tro at screening er verdifullt fordi sykdommen oppdages tidlig … De to studiene viser hvordan nevroblastom-screeningen ikke bare var nytteløs, men også førte til “overdiagnostisering” fordi svulster ble funnet som ellers ville ha gått tilbake av seg selv. Det fremgikk av begge studiene at barn som ble masseundersøkt, fikk alvorlige komplikasjoner på grunn av behandlingen … Vi håper at denne lærdommen tas til følge når man vurderer å sette i gang med andre screeningprogrammer ­ for eksempel for å oppdage prostatakreft.”

Morris JK. Screening for neuroblastoma in children. Journal of Medical Screening 2002;9:56.