Kan pasienter leve med usikkerhet?

”Hvor befinner vi oss når det gjelder å ta opp usikkerhet om effekten av behandlinger? … Til tross for den allmenne erkjennelsen av at pasienter er medspillere innen medisinsk forskning og helsespørsmål, synes enkelte leger at det er skremmende å gå inn på kompleksiteten som ligger i medisinsk usikkerhet. Noen er rett og slett redd for å fremkalle angst -­ utvilsomt en ekte bekymring, men likevel litt ovenfra og ned. Andre prøver å forsvare sine handlinger ut fra at det er en balansegang mellom to etiske ståsteder: Går den moralske plikten til å fortelle sannheten så langt som til å snakke åpent om usikkerhet, eller har man en plikt til å beskytte pasientene mot en slik følelsesmessig belastning? Er pasienter beredt til å leve med usikkerhet? Det trenger vi å finne ut. Kanskje folk tåler adskillig mer enn leger tror.”

Evans I. More nearly certain. Journal of the Royal Society of Medicine 2005;98:195-6.