Yellow card-ordningen

Yellow card-ordningen ble igangsatt i Storbritannia i 1964 etter at thalidomid-tragedien synliggjorde hvor viktig det er å følge opp problemer som oppstår i etterkant av en medikamentlisensiering. Rapporter blir sendt til Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), som så analyserer resultatene. Årlig mottar MHRA mer enn 20 000 rapporter om mulige bivirkninger. Opprinnelig var rapporteringen forbeholdt leger, men senere ble sykepleiere, farmasøyter, administrativt helsepersonell, tannleger, radiografer og optometrikere oppmuntret til å gjøre det samme. Fra 2005 har pasienter og helsepersonell blitt spurt om de kan rapportere antatt mistenkelige reaksjoner. Rapporter kan legges inn online på www.yellowcard.gov.uk, sendes i posten eller oppgis pr. telefon.

En pasient oppsummerte sine erfaringer slik: ”Det gir en følelse av kontroll å kunne rapportere om bivirkninger gjennom Yellow Card-ordningen. Da kan du rapportere direkte uten å måtte vente på at travelt helsepersonell skal gjøre det … Pasientene settes i sentrum. Ordningen er et kvantesprang for pasientinvolvering; det staker ut en ny vei og indikerer en enorm holdningsendring.”

Bowser A. A patient’s view of the Yellow Card Scheme. I: Medicines & Medical Devices Regulation: what you need to know. London: MHRA, 2008. Tilgjengelig på www.mhra.gov.uk