Hjelp fra borgere for å bedre helsetjenester

”Interessegrupper, de som selger legemidler og de som foreskriver dem, har ofte sammenfallende interesser og utgjør en mektig allianse som nesten bestandig driver beslutningstagere i en bestemt retning: til å foreta flere utprøvinger, gi flere retningslinjer, sørge for flere senger, tilby flere piller …

Som en som har rapportert fra dette fagfeltet i mer enn ti år, registrerer jeg at det som vanligvis savnes i diskusjonen, er en stemme som på ekte vis representerer samfunnsinteressene. Sponsede interessegrupper er raskt ute med å bifalle en ny medisinsk behandling eller teknisk løsning, men nøler når det gjelder å kritisere den begrensede effekten, de voldsomme kostnadene eller den direkte faren forbundet med disse. Og i likhet med mange journalister har politikerne en tendens til å bli unødig skremt av erfarne medisinske fagpersoner og lidenskapelige forkjempere, som altfor ofte leier ut sin troverdighet til markedskampanjer som utvider sykdomsdefinisjonene og fremmer de dyreste løsningene.

Allmuens lobbyvirksomhet innenfor helseområdet, godt drillet i hvordan vitenskapelig dokumentasjon kan brukes og misbrukes, kan gi oss en mer opplyst diskusjon om prioritering av utgifter. Slike borgergrupper kunne regelmessig avsløre villedende markedsføring i mediene og tilby publikum og politikere realistiske og godt funderte vurderinger av risikomomenter, fordeler og kostnader innenfor et mye bredere spekter av helsestrategier.”

Moynihan R. Power to the people. BMJ 2011;342:d2002.