8: Finnes det pålitelige informasjonskilder som kan anbefales?

Det finnes ikke en enkelt informasjonskilde for alle sykdommer og behandlingsmetoder. Leserne kan utvikle sine egne ferdigheter ved å anvende prinsippene i denne boken. Foruten kapittel 6­-8 i denne boken gir Smart Health Choices [5] noen tips om hvordan du kan finne informasjon av god kvalitet, og hva du skal se etter.

På de nettsidene som er tilgjengelige, er det bare noen få som i det store og hele baserer seg på systematiske oversikter. Noen av disse er Cochrane Database of Systematic Reviews, som har sammendrag som er lett forståelig for et vanlig publikum, og nettstedet IQWIG (på tysk, men også oversatt til engelsk). I tillegg er det mange nettsider som har nyttig informasjon generelt, men som ikke baserer seg på systematiske oversikter over den beste dokumentasjonen som finnes, ­ for eksempel NHS Choices og PubMed Health, som begge inneholder informasjon av høy kvalitet.

Det er selvfølgelig mye man må være på vakt overfor. Særlig er det viktig å være obs på underliggende interesser, for eksempel nettsteder som profiterer økonomisk på at folk tror på informasjonen som står der, eller andre som prøver å selge et eller annet. Dette kan imidlertid være vanskelig å oppdage. Vi nevnte for eksempel at noen pasientorganisasjoner unnlater å oppgi at de får finansiering fra legemiddelselskaper, noe som kan påvirke informasjonen de kommer med.