2: Selv om pasienter kanskje ønsker å få vite at en behandling ”virker”, så kan det jo hende at de ikke vil ha alle detaljer?

Det er viktig å finne balansen mellom for mye informasjon og å unnlate å gi nødvendig informasjonen for at pasienten skal kunne foreta et informert valg. Like viktig er det å huske at en person godt kan trenge noe informasjon i startfasen, men trenger mer senere når de i forkant av en avgjørelse må veie for og imot. I løpet av en konsultasjon skal både lege og pasient kunne være sikre på at pasienten har nok opplysninger til å kunne bestemme seg sammen med legen for hva som er tilrådelig fremgangsmåte. Men det er ikke alt. Hvis pasienten har flere spørsmål etter å ha tenkt gjennom saken og ønsker flere detaljer, skal legen hjelpe med å finne svar på spørsmålene og klargjøre det som virker diffust.

Enkelte alternativer kan medføre spesielle problemer. Det kan være at pasienten må velge mellom to onder. I seksjon 4 skrev vi om aortaaneurisme – utvidelse av hovedpulsåren– som kan føre til fatal indre blødning. En omfattende operasjon kan løse problemet, men en eller to pasienter av 100 vil likevel dø av selve operasjonen. Derfor er det en avveining mellom risiko for å dø under operasjon eller senere risiko for sprukken pulsåre som ofte har dødelig utgang. I det lange løp er operasjon det sikreste, men noen pasienter kan av forståelige grunner velge bort operasjon, eller kanskje utsette den til etter en bestemt begivenhet, for eksempel datterens bryllup. Så i stedet for å hoppe på en løsning umiddelbart, er det bedre å avveie risiko og tidspunkt.