Hormontilskudd (HRT)

For kvinner i overgangsalderen er hormontilskudd svært effektivt for å redusere plagsomme og vanlig forekommende hetetokter, og det finnes noe dokumentasjon på at dette kan bidra til å forhindre osteoporose (benskjørhet). Etter hvert kom det påstander om stadig flere gunstige virkninger av HRT, blant annet at det skulle motvirke hjerteinfarkt og hjerneslag. Millioner av kvinner, etter råd fra sine leger, begynte å bruke HRT i lengre perioder på grunn av disse og andre påståtte effekter. Men det var ikke særlig godt belegg for påstandene.

La oss for eksempel ta hjerteinfarkt. I over 20 år ble kvinner fortalt at HRT ville redusere risikoen for denne alvorlige lidelsen – men faktisk baserte rådet seg på forutinntatte (skjeve) undersøkelser (se kapittel 1 og kapittel 6).  I 1997 kom det en advarsel om at rådet kunne være galt: Forskere fra Finland og Storbritannia gjorde en systematisk evaluering av resultatene fra godt gjennomførte studier.[8]

I stedet for å redusere tilfeller av hjerteinfarkt, fant de nemlig ut at HRT kunne føre til en økning i antall tilfeller. Noen fremstående kommentatorer forkastet denne konklusjonen, men de foreløpige resultatene er nå blitt bekreftet av to store og grundige studier. Hadde effekten av HRT blitt vurdert korrekt da det kom på markedet, ville ikke kvinner blitt feilinformert, og mange ville ha unngått tidlig død. Som om ikke det er nok, vet vi nå at HRT øker risikoen for å få hjerneslag og brystkreft. [9]

Generelt er HRT fremdeles en nyttig behandling for kvinner med overgangsplager. [10] Det er imidlertid tragisk at HRT spesielt ble markedsført som en metode for å redusere forekomsten av hjerteinfarkt og hjerneslag. Selv om økningen av slike alvorlige sykdommer er beskjeden, er likevel mange kvinner blitt berørt fordi det er skrevet ut så mange HRT-resepter.