Forventede effekter som uteblir

Hovedpunkter

 • Verken teorier eller faglig baserte synspunkter gir et pålitelig grunnlag for å avgjøre om en behandling er trygg og effektiv
 • Bare fordi en behandling er ”etablert”, betyr ikke det at den er mer nyttig enn skadelig
 • Selv om pasienter ikke tar skade av behandlinger som ikke er grundig testet, kan bruken av dem medføre at enkeltindivid og samfunn kaster bort penger

Introduksjon

Enkelte behandlinger blir brukt i lang tid før man forstår at de er mer til skade enn til gagn. Effekter man håper på, kan utebli. I dette kapitlet skal vi forklare hvorfor det kan være slik.

 • Ichalmers

  The sentence: ‘Some treatments are in use for a long time before it is realized that they can do more harm than good. In this section we explain how this may come about’ needs to come before the examples.

  • Douglas Badenoch

   I have moved this, but elsewhere we put the section menu ahead of the text on the landing pages.

   We may rethink this, as it simply duplicates what is on the right-hand menu anyway. The reason for duplicating it here is to signpost to the user that they are on a “landing page” and need to select a topic.