Ikke forutinntatt vurdering av behandlingsutfallet

Selv om en av grunnene til å bruke narremedisin i sammenlikning av behandlinger er for å hjelpe pasienter og leger til å holde seg til de behandlingene de er satt opp på, finnes det en annen og viktig grunn: En “blindtest” skal minske forutinntatthet når man måler behandlingsutfallet.

Blindtester i denne sammenheng har en interessant historikk. På 1700-tallet ønsket Louis XVI i Frankrike å få undersøkt Anton Mesmers påstand om at “animalsk magnetisme” (også kalt ”mesmerisme”) hadde positiv effekt. Kongen ville gjerne vite om virkningen skyldtes en ”virkelig kraft” eller bare ”sinnets illusjoner”. I en test fikk personer med bind for øynene vite at de fikk animalsk magnetisme eller at de ikke fikk det, når det faktisk ofte var motsatt. Det var bare personer som hadde fått vite at de skulle få behandling, som rapporterte at de merket effektene av “behandlingen”.

For enkelte behandlingsutfall, for eksempel overlevelse, er det svært lite sannsynlig med en forutinntatt evaluering siden det er liten tvil om at noen har dødd. Når man vurderer de fleste utfall, finnes det imidlertid et element av subjektivitet fordi resultatet også innbefatter pasientenes opplevelse av symptomer som smerte og angst. Personer kan ha individuelle grunner til at de foretrekker en av behandlingene. De kan for eksempel være mer mottakelige for signaler om mulige fordeler når de tror at en behandling er bra for dem, og mer tilbøyelige til å tilskrive skadelige virkninger fra en behandling som de engster seg for.

Under slike vanlige omstendigheter er det ønskelig at blinding inngår i rettferdige forsøk. Det betyr at behandlingene som sammenliknes, skal virke som de er like. For eksempel i en undersøkelse av multippel sklerose-behandlinger , ble alle pasientene undersøkt av en lege som ikke visste om pasientene hadde fått de nye medisinene eller placebo (dvs. legen var “blindet”). Pasientene ble i tillegg undersøkt av en lege som visste hvilken gruppe pasientene var fordelt på (dvs. legen var “ublindet”). Evaluering utført av “blindede” leger antydet at den nye behandlingen ikke hadde positive effekter, mens evaluering utført av ”ublindede” leger antydet at den nye behandlingen var positiv. [8]  Denne forskjellen tyder på at den nye behandlingen ikke var effektiv, og at hvis ”ublindede” leger kjente til behandlingsfordelingen, ”så fant de det de trodde” eller håpet på. Generelt kan man si at jo større innslag av subjektivitet i evalueringen, desto mer ønskelig er det med blinding for å få en korrekt konklusjon.

Enkelte ganger er det også mulig å la pasientene være uvitende om de er blitt operert eller ikke. En slik studie ble gjort av pasienter med osteoartritt i kneet. Det var tilsynelatende ingen fordel å gjennomskylle det syke leddet i form av et kirurgisk inngrep når dette ble sammenliknet med å utføre et lite snitt i huden over kneet under bedøvelse og ”late som” man hadde gjennomført en skylling av leddhulen [9]

Ofte er det rett og slett umulig å holde pasienter og leger uvitende om hvilken behandling som er hva. Det gjelder for eksempel når man sammenlikner operasjon og bruk av et medikament, eller når et medikament har en karakteristisk bivirkning. Men også i de tilfellene der forutinntatthet kan snike seg inn, for eksempel når man skal finne en dødsårsak eller vurdere et røntgenbilde, kan dette unngås ved at utfallet vurderes av personer som ikke vet hvilken behandling enkeltpasienter har fått.

 • Ichalmers

  Link from ‘Louis XVI of France called for an investigation into Anton Mesmer’s claims’ to JLL record.

  Replace ‘Assessments done by the ‘blinded’ doctors suggested that the new treatment was not useful whereas assessments done by the ‘unblinded’ doctors suggested that the new treatment was beneficial. [8]

  This difference implies the new treatment was not effective…’ with

  ‘Assessments done by the ‘blinded’ doctors suggested that the new treatment was not useful whereas assessments done by the ‘unblinded’ doctors suggested that the new treatment was beneficial. [8] This difference implies the new treatment was not effective…’

  • Anonymous

   Done