Å veie fordelene opp mot ulempene

Det finnes mange eksempler på nyttige screeningundersøkelser. Kanskje den vanligste som blir brukt for voksne, er å sjekke risikofaktorer for hjertesykdom og hjerneslag rutinemessig i primærhelsetjenesten. Det er godt dokumentert at høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå og røyking medfører en risiko for å få disse sykdommene, og at man kan forhindre hjerteinfarkt og hjerneslag ved å kartlegge, gi råd og behandle mennesker med slike risikofaktorer.

I denne underseksjonen: