Tidligere er ikke nødvendigvis bedre

Hovedpunkter

  • Tidligere diagnose gir ikke nødvendigvis et bedre utfall; enkelte ganger gjør det situasjonen verre
  • Screeningprogrammer burde bare igangsettes når man har solid dokumentasjon om effektene
  • Å ikke sette i gang et screeningprogram kan være det beste alternativet
  • Personer som får tilbud om screening, trenger å få avbalansert informasjon
  • Fordelene med screening blir ofte overdrevet
  • Ulempene med screening blir ofte nedtonet eller oversett
  • God kommunikasjon om fordeler, ulemper og risiko ved screeningundersøkelse er helt nødvendig

Introduksjon

I de første tre kapitlene har vi vist hvordan behandlinger som ikke er tilstrekkelig dokumentert, kan forårsake alvorlig skade. Nå vil vi rette oppmerksomheten mot screeningundersøkelser (masseundersøkelser) av tilsynelatende friske mennesker for å finne tidlige tegn på sykdom. Det høres jo fornuftig ut; ­ det må jo være den beste måten å unngå alvorlige konsekvenser av sykdom på og at man holder seg frisk? Selv om screeningundersøkelser er nyttig for flere tilstander, kan de også ha skadelige effekter.

I dette kapitlet skal vi ta for oss forskjellige sykdomseksempler for å vise hvorfor en tidlig diagnose kan være nyttig, men ikke alltid; hvorfor mange screeningtyper har ingen eller uklar nytteeffekt, og hvordan fordelene med screeningundersøkelser ofte blir overdrevet, mens skadene blir underdrevet eller oversett.

Å gjennomføre en screeningundersøkelse av friske personer er ikke en lettvint løsning; det finnes alltid vesentlige ulemper som bør gjøre at vi er på vakt. Screening er et medisinsk tiltak. Ikke bare det, men å tilby screening er i seg selv et tiltak. Også de som velger å avslå tilbudet om screening, sitter igjen med en gnagende tvil om de har tatt den “riktige” beslutningen ­ – det ligger i den menneskelige natur. Å ikke få tilbud om screening i utgangspunktet, er en helt annen sak.

I beste fall burde screeningundersøkelser bare bli tilbudt friske personer som trenger å bli beroliget eller få behandling dersom det er klar dokumentasjon på at: (a) det vil være mer nyttig enn skadelig, og til en overkommelig pris; og (b) den inngår i et veldrevet program av høy kvalitet.[1]

Screening er mye mer enn en ”engangsgreie”. Personer som blir invitert til en screeningundersøkelse, trenger tilstrekkelig objektiv og relevant informasjon slik att de selv kan vurdere om de ønsker å takke ja til tilbudet eller ikke; ­ det vil si at de trenger å vite hva de utsetter seg selv for.[2]

Dette er én måte å definere screening på:

Screening = en undersøkelse pluss et effektiv administrativt verktøy