Hvorfor Testing Treatment ble skrevet

Første utgave av TT kom i 2006 og var inspirert av spørsmålet: ”Hvordan kan vi sikre at forskning på medisinsk behandling mest mulig oppfyller pasientenes behov?”

Vår kollektive erfaring – som til sammen utgjorde Imogen Evans, lege og tidligere forsker og journalist, Hazel Thornton, pasient og uavhengig forkjemper for kvalitet i forskning og helsevesen, og Iain Chalmers, lege og forsker innen helsetjenester – var at forskning ofte unnlater å ta opp dette hovedspørsmålet. Dessuten var vi pinlig oppmerksomme på at mange medisinske behandlinger, både eldre og nyere, ikke baserte seg på solid dokumentasjon. Av denne grunn bestemte vi oss for å skrive en bok for å stimulere til en mer kritisk holdning hos publikum til effektene av behandling, og å oppmuntre til bedre dialog mellom helsepersonell og pasient.

Vi ble positivt overrasket over interessen TT ble møtt med – både den opprinnelige British Library-utgaven og teksten som vi gjorde fritt tilgjengelig på www.jameslindlibrary.org –og at den appellerte både til vanlige lesere og fagfolk. Den første utgaven av TT er blitt brukt som lærebok i mange land, og det finnes flere fulle oversettelser for gratis nedlasting på www.testingtreatments.org.

I utgangspunktet forholdt vi oss til TT som en tekst under stadig endring. Det vil alltid være tvil knyttet til effektene av en behandling, uansett om den er gammel eller ny, og derfor er det et kontinuerlig behov for å prøve ut alle behandlinger grundig. Da er det viktig å gå tilbake til dokumentasjonen flere ganger; vurdere den kritisk og systematisk før man går i gang med ny forskning, og tolke nye resultater i lys av oppdaterte, systematiske oversikter på samme grundige måte.

Når vi nå gir oss i kast med andre utgave av TT, er forfatterteamet blitt utvidet med Paul Glasziou som fjerdemann på laget. Han er allmennpraktiserende lege og forsker og opptatt av å vektlegge god forskningsdokumentasjon i sin daglige praksis. Vi har en ny forlegger, Pinter & Martin, som gjorde et opptrykk av første utgave i 2010. Den nye teksten er fritt tilgjengelig på internett som tidligere, på  www.testingtreatments.org.

Selv om de grunnleggende premissene er de samme, har den opprinnelige teksten gjennomgått omfattende endringer og revisjoner. Vi har for eksempel utvidet stoffet om fordeler og ulemper ved screeningundersøkelser i et eget kapittel (kapittel 4) som heter Tidligere er nødvendigvis ikke bedre. I Kontroll av behandlingsstudier: til hjelp eller til hinder? (kapittel 9) beskriver vi hvordan forskning er blitt overkontrollert til skade for pasientene. I nest siste kapittel (kapittel 12) spør vi: Hvordan får vi så et bedre helsevesen? – og viser hvordan elementer av dokumentasjon kan settes sammen på en måte som kan skape store forandringer for oss alle sammen. Vi avslutter med skisse til en bedre fremtid.

Vi håper boken vil være en veiviser til en utvidet forståelse av hvordan medisinske behandlingsmetoder kan og bør utprøves på en rettferdig måte, og hvordan alle kan bidra til at så skjer. Dette er ikke en ti-på-topp-håndbok om effektene av enkelte behandlingsformer. I stedet ønsker vi å fokusere på spørsmål som er helt vesentlige for å sikre en solid forskning som utføres skikkelig, som kan skille mellom skadelige og nyttige behandlinger, og som er utformet for å besvare spørsmål som har betydning for pasienter, publikum og fagpersoner.

Imogen Evans, Hazel Thornton,
Iain Chalmers, Paul Glasziou

August 2011