Avandia

I 2010 var det et annet medikament som skapte store overskrifter. Rosiglitazone, eller bedre kjent under merkenavnet Avandia, hadde uønskede bivirkninger for hjerte-/karsystemet. Ti år tidligere var Avandia blitt godkjent av legemiddelverk i Europa og USA som en ny tilnærming til å behandle type 2-diabetes. Denne formen for diabetes forekommer når kroppen ikke produserer nok insulin, eller når cellene i kroppen ikke reagerer på insulin. Den er mye mer alminnelig enn type 1-diabetes, der kroppen ikke produserer insulin overhodet. Type 2-diabetes, som ofte blir forbundet med overvekt, kan vanligvis behandles tilfredsstillende ved å endre på kostholdet, trene og ta tabletter i stedet for å sette insulinsprøyter. Langsiktige komplikasjoner av type 2-diabetes omfatter økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, og hovedformålet med behandlingen er å redusere risikoen for slike komplikasjoner.

Avandia ble markedsført som et middel med nye egenskaper som hjalp kroppens eget insulin til å arbeide mer effektivt, og ble sagt å være bedre til å kontrollere blodsukkernivået enn eldre medikamenter. Fokuset var på blodsukkeret og ikke på de alvorlige komplikasjonene som medfører plager og lidelse og til syvende og sist dreper pasienter.

Da Avandia ble godkjent, fantes det begrenset dokumentasjon på hvor effektivt det var, og ingen dokumentasjon på om det virket inn på risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Legemiddelverkene anmodet produsenten om å gjennomføre tilleggsstudier, men i mellomtiden ble det svært populært å skrive ut resepter på Avandia over hele verden. Rapporter om ulike hjerte-/karbivirkninger begynte å komme, og mengden økte på. I 2004 var Verdens helseorganisasjon såpass bekymret at de ba produsenten om å se på dokumentasjonen av disse komplikasjonene på nytt. Legemiddelfirmaet gjorde det, og bekreftet at det fantes en økt risiko. [6]

Det tok ytterligere seks år før legemiddelverkene gikk grundig gjennom dokumentasjonen og skred til handling. I september 2010 forkynte FDA i USA at de ville drastisk begrense bruken av Avandia til kun hos pasienter som ikke kunne kontrollere sin type 2-diabetes med andre medisiner. Samme måned anbefalte Det europeiske legemiddelverket å trekke Avandia tilbake fra markedet de neste to månedene. Begge organer oppga økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag som årsak til avgjørelsen. I mellomtiden avdekket uavhengige granskere en rekke forsømte muligheter til å handle. En gruppe med helsepersonell uttalte at det var et grunnleggende behov for at legemiddelverk og leger ”begynner å kreve bedre bevis før vi går i gang med massemedisinering av store pasientgrupper som henvender seg til oss for råd og behandling”. [7]