Råd om sovestilling hos barn

Tro ikke at det bare er medikamenter som kan være skadelige – råd kan også være dødelige. Mange mennesker har hørt om den amerikanske barnelegen Benjamin Spock, som utga bestselgeren Barnet – sunn fornuft i barnestell og oppdragelse. Den var en ”bibel” for fagfolk og foreldre, særlig i USA og Storbritannia i flere tiår. Likevel – da dr. Spock ga et av sine velmenende råd, gikk det helt feil. Med en tilsynelatende uangripelig logikk og med tydelig preg av autoritet argumenterte han på denne måten helt fra 1956-utgaven av boken til slutten av 1970-tallet:

How advice on babies’ sleeping position changed with time

How advice on babies’ sleeping position changed with time (click to enlarge)

 

“Det er to ulemper med at barnet sover på ryggen. Hvis det kaster opp, er det mer sannsynlig at det kveles av oppkastet. Det har også en tendens til å snu hodet mot den samme siden … det kan gjøre siden av hodet flatt … Jeg tror det er å foretrekke at barnet venner seg til å sove på magen helt fra begynnelsen.”

 

Å legge barna på magen ble vanlig praksis på sykehus og lojalt fulgt opp av millioner av foreldre da de kom hjem. Men nå vet vi at denne praksisen, som aldri hadde blitt grundig evaluert, medførte titusenvis av unødvendige krybbedødsfall. [1]

Riktignok kan ikke alle krybbedødsfall sies å skyldes dette uheldige rådet, men det ble en dramatisk nedgang i denne typen dødsfall da man gikk bort fra praksisen og i stedet foreslo å legge barna på ryggen når de skulle sove. Da det kom klar dokumentasjon på de skadelige effektene av mageleiet på 1980-tallet, startet leger og medier å advare mot denne praksisen, og antall krybbedødsfall begynte å falle dramatisk. Budskapet ble senere understreket med ”Bedre søvn”-kampanjer som skulle fjerne enhver rest av den negative innflytelsen som dr. Spocks uheldige råd hadde hatt.