Behandlinger med dramatiske effekter

Noen ganger vil pasienter få en reaksjon på en behandling som er så dramatisk annerledes enn deres tidligere erfaringer og sykdommens naturlige forløp, at man kan trekke sikre konklusjoner av virkningen uten å måtte gå veien om grundige undersøkelser. [3]

For en pasient med en kollapset lunge (pneumotoraks) er det en slik umiddelbar lindring å få en nål i brystet som slipper ut den innestengte luften, at fordelene med denne behandlingen ligger tydelig i dagen. Andre eksempler på dramatiske effekter er morfin for smerter, insulin for diabetisk koma og kunstige hofteledd for smerter på grunn av slitasjegikt. Det kan også finnes negative virkninger som er dramatiske. Noen ganger kan medikamenter gi alvorlige og til og med dødelige allergiske reaksjoner; andre dramatiske effekter kan være sjeldne deformeringer av bein og armer forårsaket av thalidomid.

Slike dramatiske utfall, uansett om de er positive eller negative, er imidlertid ganske uvanlige. De fleste behandlingseffekter er mer beskjedne, men likevel verdt å være oppmerksom på. Det trengs for eksempel grundig gjennomførte tester for å finne ut hvilke morfindoser som er effektive og trygge, eller om bioteknologisk fremstilt insulin [genetically engineered insulin] har noen fordeler fremfor animalsk insulin, eller om en ny type kunstig hofte som er 20 ganger så dyr som den rimeligste varianten, er verdt tilleggskostnadene sett fra pasientens side. Ved slike vanlige problemstillinger må vi unngå skjeve (biased) sammenlikninger og de feilslutningene som de medfører.

 

 • Ichalmers

  ? link from treatments which differ so dramatically

  Link from caused by thalidomide.’ leads to error 404

  Replace ‘knowing about.For example’ by ‘knowing about. For example’

  • Anonymous

   Done