Screeningundersøkelse for abdominalt aortaaneurisme: vurdering viktig

På den andre enden av aldersskalaen kan screeningundersøkelse for abdominalt aortaaneurisme også være nyttig. Aorta er hovedpulsåren i kroppen og går fra hjertet gjennom brystet og magen. Hos enkelte personer svekkes veggen i hovedpulsåren i magen når de blir eldre, og blodåren begynner å utvide seg – dette er et aneurisme, en tilstand som sjelden gir symptomer, og som er mest vanlig hos menn fra 65 år og oppover. Store aneurismer kan til slutt sprekke og lekke uten forvarsel, noe som ofte har et dødelig utfall. [8]

Dokumentasjon på hyppighet av aneurismer hos eldre menn kan brukes som grunnlag for å sette i gang et screeningprogram. I Storbritannia får for eksempel menn (ikke kvinner) tilbud om en ultralydundersøkelse når de blir 65 år. Ultralyd kan påvise store aneurismer slik at disse mennene kan få oppfølging og behandling hos spesialist. Behandlingen er vanligvis operasjon. Menn med mindre aneurismer blir fulgt opp over tid med gjentatte ultralydundersøkelser, mens de som ikke har utvidet hovedpulsåre, ikke vil trenge flere undersøkelser. Kvaliteten på screeningundersøkelsen og det kirurgiske inngrepet er helt avgjørende. Aneurismekirurgi er en stor operasjon, og dersom komplikasjonsprosenten er høy, er det flere menn som blir utsatt for fare enn som får hjelp av dette.